نحوه ارتباط با واحد استان ایلام

نحوه ارتباط با واحد استان ایلام

 

1-  شماره های تماس واحد استان ایلام :

شماره تماس و فکس واحداستان ایلام و مراکز آموزش علمی کاربردی فعال استان در درگاه الکترونیکی دانشگاه درج شده که مراجعین محترم می توانند از طریق تماس تلفنی و یا ارسال فکس با بخش های مختلف این واحد و مراکز تحت نظارت مرتبط شوند.

 

 

2- صندوق تکریم ارباب رجوع  :

این صندوق به صورت فیزیکی در محل واحد استان ایلام نصب گردیده تا مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با تکمیل نمودن برگه تکریم ارباب رجوع مسوولین این واحد در ارتباط باشند.

 

 

3- پست الکترونیکی دبیرخانه واحد استان ایلام :

از طریق پست الکترونیکی il@uast.ac.ir نیز می توانید با دبیرخانه واحد استان ایلام در تماس باشید.

 

 

4- نظر سنجی تلفنی درباره کیفیت امور مراکز آموزش علمی کاربردی:

در هرماه با تعدادی از مدرسین و دانشجویان هر مرکز از طرف واحد استان تماس گرفته شده و سئوالاتی از ایشان پرسیده می شود .