Aryanic
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته انتصاب روسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی ایلام
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته انتصاب روسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی ایلام
1395/12/22
مراسم وداع با شهید گمنام در مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام2
مراسم وداع با شهید گمنام در مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام2
1395/12/14
آخرین جلسه شوراي فرهنگي واحد استاني در سال 1395 برگزار شد.
آخرین جلسه شوراي فرهنگي واحد استاني در سال 1395 برگزار شد.
1395/12/14
  • فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی کاربردی
  • صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
  • کاربرگهای معاونت سنجش، خدمات آموزشی
  • مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه
  • سال 1395
  • مراکز رشد خوشه فناوری