آخرین اخبار

برگزاری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا گمنام توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

برگزاری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا گمنام توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۰ اخبار
برگزاری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا گمنام توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
جلسه بررسی وضعیت مرکز علمی کاربردی دره شهر ایلام

جلسه بررسی وضعیت مرکز علمی کاربردی دره شهر ایلام

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ اخبار
جلسه بررسی وضعیت مرکز علمی کاربردی دره شهر ایلام